Oheistodellisuudet

Pidin Tieteellinen hypnoosi ry:n syyskoulutuksessa 1.10.2016 luennon aiheesta "Kvanttikenttähypnoosi".

Mielikuvaa oheis- tai rinnakkaistodellisuudesta voidaan käyttää muutoksen apuvälineenä samalla tavalla kuin muutakin hypnoterapeuttista mielikuvatyöskentelyä. On tärkeää ymmärtää, että kyseessä ei ole kannanotto todellisuuden luonteeseen sinänsä (onko rinnakkaistodellisuuksia oikeasti olemassa) vaan siihen, että vaihtoehtoisia "todellisuuksia" voidaan käsitellä mielikuvatasolla.

Ajatus tarkkailijasta riippuvasta todellisuudesta ei ole uusi, vaan todettu fysiikassa jo aikaisemmin. Liian pitkälle vievien johtopäätösten teko asiasta ei toki ole tarkoituksenmukaista, mutta mielikuvatasolla vertaus voi toimia yhtenä hypnoosin tekniikkana.

Koska todellisuus koostuu herkästä ja muuntuvaisesta energiasta, voidaan asioiden vaikutuksia toisiinsa kuvata myös perhosefektillä. Perhosvaikutus eli perhosefekti (engl. "butterfly effect") on kaaosteoriassa käytetty vertaus siitä, että perhosen siivenisku voisi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Laajemmin ja tarkemmin se käsitetään epälineaarisessa järjestelmässä olevaksi ominaisuudeksi, jossa pienet muutokset alkutilassa tai välivaiheissa aikaansaavat suuria muutoksia tapahtumassa. Perhosefektissä kaoottisuus syntyy kun muutoksen koko ei ole verrannollinen sen määrään vaan erot kasvavat ”korkoa korolle”, jolloin pienikin muutos tai häiriö voi aikaansaada suuria vaikutuksia.

Muistetaan siis, että ihan pienikin arkinen teko tai muutos omissa toimintavoissa voi aikaansaada valtavia muutoksia, kun se osuu oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Kaikki on energiaa ja värähtelyjä fysiikan tasolla, eikä mikään ole pysyvää.

"Kun mielikuvitus ja tahdonvoima käyvät taistelua, mielikuvitus voittaa aina."

"Järki kertoo sen, mitä on jo osattu tehdä; mielikuvitus kertoo sen, mitä tullaan osaamaan tehdä."