Oikeuspsykologi, psykoterapeutti, hypnoterapeutti ja psyykkinen valmentaja


Olen koulutukseltani psykologi, oikeuspsykologi ja psykoterapeutti (ET, Kela-pätevyys, suuntaus kognitiivis-integratiivinen). Olen työskennellyt psykologina mm. lastensuojelussa, oikeuspsykiatriassa ja vankeinhoidossa (rikosseuraamusalalla). Pisin työkokemukseni on rikosseuraamusalalta, ja olen erikoistunut oikeuspsykologiksi Åbo Akademista vuonna 2019. Kognitiivisen psykoterapian opintojen kautta olen perehtynyt erityisesti skeematerapiaan ja tietoisuustaitoihin. Hypnoosia olen opiskellut Tieteellinen hypnoosi ry:n (THVH) koulutuksissa, jossa olen suorittanut kliinisen hypnoterapian 1-vuotisen täydennyskoulutuksen. Lisäksi olen käynyt NLP Associate Trainer -koulutuksen. Tammikuussa 2022 valmistuin psyykkiseksi valmentajaksi.

Psykoterapeuttina työskentelen pitkälti skeematerapian viitekehyksestä, jolla voidaan hoitaa laaja-alaisempia tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, jotka kliinisesti usein määrittyvät persoonallisuushäiriöiksi tai muiksi tunne-elämän ja itsesäätelyn ongelmiksi. Hypnoterapiassa olen käsitellyt erityisesti ahdistuneisuushäiriöitä ja traumakokemuksista aiheutuvia ongelmia. Käytän työskentelyssäni paljon nk. aikatyöskentelyä eli palautan asiakkaan hypnoosissa siihen vaiheeseen elämää, missä ongelma on alkanut. Voin asiakkaan pyynnöstä myös äänittää joitain erityisesti elämäntapamuutoksiin ja itsetunnon vahvistukseen tarkoitettuja istuntoja, jotta asiakas voi vahvistaa hypnoosin vaikutusta kuuntelemalla äänitettä hypnoosi-istunnon jälkeenkin. Käytän terapeuttisessa työssä hypnoosin lisäksi myös muita suggestiivisia hoitomenetelmiä. Psyykkinen valmennus on tarkoitettu niille, jotka haluavat parantaa suoritustaan eri elämänalueilla ja asettaa tavoitteita huippusuorituksen tasolle.


Tarjoan psykologin, psykoterapia- ja hypnoterapiapalveluja sekä psyykkistä valmennusta omalla toiminimellä Mehiläisen kautta: https://www.mehilainen.fi/mielenterveys/psykoterap... , josta voi varata tapaamisen tai videotapaamisen. Teen pyynnöstä myös hypnoosiäänitteitä. Oikeuspsykologista konsultaatiota minulta voi tiedustella lakitoimisto PsyJuridican kautta: PsyJuridica Oy - lakimies ja psykologi palveluksessasi. Oikeuspsykologista tietämystä tarvitaan silloin, kun psykologiset tekijät vaikuttavat oikeudellisessa kontekstissa esiintyvissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kysymyksiä, jotka liittyvät niin rikoksentekijöiden kuin uhrien arviointiin ja hoitoon. Myös hypnoosin oikeudellinen käyttö kuuluu tähän teemaan.

Uutiset

HYPNOOSIVALMENNUS (22.07.2022)
HYPNOOSIVALMENNUSTA itsensä kehittämiseen, tavoitteiden saavuttamiseen tai uraa tukemaan. Kokonaisuus on 4 + 4 +4 +1 kerran kokonaisuus, josta voi halutessaan..

07.07.2022  Vinkkejä itsesuggestioihin
09.03.2022  Knutbyn murha -kirja suomennettu
08.01.2022  Psyykkinen valmennus