HYPNOTERAPIA- ja PSYKOTERAPIAPALVELUJA HELSINGISSÄ!


Miksi hypnoosi toimii?

Hypnoosi on menettely, jossa hypnotisoija antaa hypnotisoitavalle suggestioita (suom. kehotteita), jotka vaikuttavat hypnotisoitavan ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen (myös hypnoosin jälkeen). Hypnoosiksi sanotaan myös olotilaa, johon hypnotisoitava vaipuu tämän menettelyn aikana. Olotila on usein niin fyysisen kuin psyykkisen rentoutuneisuuden tila, jossa ihmisen mielikuvittelu ohjautuu normaalia valvetilaa herkemmin ja automaattisemmin hypnotisoijan antamien suggestioiden mukaisesti. Suggestiot herättävät hypnotisoitavassa mielikuvia, joita yhteisesti työstämällä toteutetaan hypnoosissa halutut vaikutukset ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Hypnoosin herkkä, nopea ja automaattinen vaikutus verrattuna valvetilaan merkitsee useimpien mielestä sitäkin, että hypnoosi pystyy vaikuttamaan nimenomaan alitajuiseen mielen osaan, tiedostamattomaan, jossa useat niin fyysisten kuin psyykkisten ongelmien syyt ainakin osittain sijaitsevat. Hypnoosin avulla on joissain tapauksissa mahdollista päästä normaalia valvetilassa tapahtuvaa keskusteluterapiaa helpommin käsiksi ongelmien alitajuisiin syihin, ja näin vapauttaa noita ongelmia sitovaa ja ylläpitävää psyykkistä energiaa takaisin ihmisen omaan tietoiseen hallintaan, jolloin ongelmat / oireet helpottuvat tai parhaassa tapauksessa poistuvat kokonaan – tapahtuu vapautuminen eli katharsis.

Mitä kaikkea hypnoosilla voidaan hoitaa?

Hypnoosilla voidaan hoitaa monenlaisia niin psyykkisiä kuin fyysisiä ongelmia. Fyysisistä ongelmista voidaan hoitaa niitä, joiden osasyy on psyykkinen (psykosomaattinen), tai joiden oirekuvaan psyykkisillä tekijöillä on vaikutusta (lähes kaikissa). Hypnoosiin kuuluu rentouttaminen, hypnotisoitavan ongelmiin sopivien suggestioiden antaminen hypnoositilassa ja lopuksi hypnoosista herättäminen. Käytän hypnoosia mm. seuraavien ongelmien hoitamisessa:

- elämäntapamuutokset (mm. tupakointi, painonhallinta) ja riippuvuudet

- stressin hallinta, univaikeudet

- ahdistuneisuusongelmat (sosiaalinen jännittäminen, esiintymisjännitys, paniikkihäiriö, pelot)

- mielialaongelmat (masennus)

- itsetunnon ja itsetuntemuksen ongelmat

- traumaattisten kokemusten tuottamat ongelmat

- psykosomaattiset ongelmat

En käytä hypnoosia psykoottisten / psykoosialttiiden enkä itsetuhoisten asiakkaiden kanssa.

Tarjoamani palvelut

Olen peruskoulutukseltani laillistettu psykologi ja psykoterapeutti (ET, suuntaus kognitiivis-integratiivinen). Olen perehtynyt hypnoosiin Tieteellinen hypnoosi ry:n (THVH) koulutuksissa sekä muissa koulutuksissa ja kansainvälisissä kongresseissa. THVH:lla olen suorittanut kliinisen hypnoterapian 1-vuotisen täydennyskoulutuksen, ja olen yhdistyksen hallituksen jäsen (sihteeri). Lisäksi olen käynyt NLP Associate Trainer -koulutuksen. Käytän terapiatyössä hypnoosin lisäksi myös muita suggestiivisia hoitomenetelmiä.

Olen työskennellyt psykologina mm. lastensuojelussa, oikeuspsykiatriassa ja vankeinhoidossa. Kognitiivisen psykoterapian opintojen kautta olen perehtynyt erityisesti skeematerapiaan ja tietoisuustaitoihin. Hypnoterapiassa olen käsitellyt erityisesti ahdistuneisuushäiriöitä ja traumakokemuksista aiheutuvia ongelmia. Käytän työskentelyssäni paljon nk. aikatyöskentelyä eli palautan asiakkaan hypnoosissa siihen vaiheeseen elämää, missä ongelma on alkanut. Voin asiakkaan pyynnöstä myös äänittää joitain erityisesti elämäntapamuutoksiin ja itsetunnon vahvistukseen tarkoitettuja istuntoja muistitikulle, josta asiakas voi vahvistaa hypnoosin vaikutusta kuuntelemalla äänitettä hypnoosi-istunnon jälkeenkin. Skeematerapiassa puolestaan voidaan hoitaa laaja-alaisempia tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, jotka kliinisesti usein määrittyvät persoonallisuushäiriöiksi. Skeematerapeuttinen työskentely kestää pitempään kuin hypnoterapia. Koska minulla on myös pitkä työkokemus rikosseuraamusalalta ja käyn parhaillaan oikeuspsykologian erikoistumiskoulutusta (Åbo Akademi 2017-2019), annan myös mielelläni oikeuspsykologista konsultaatiota.

Hypnoterapiassa usein kuitenkin jo yhdelläkin tapaamiskerralla voidaan löytää alustavia ratkaisuja ongelmiin / saada alkusysäys muutokselle haluttuun suuntaan. Hinta / tapaamiskerta on 95 euroa. Hypnoosiäänite asiakkaalle valittuun aiheeseen / ongelmaan on 40 e. Samalla periaatteella teen myös skriptejä eli kirjallisia suggestioita hintaan 25 e. Skriptien mukana annan ohjeet niiden käytöstä (asiakas voi lukea näitä suggestioita itse itselleen tai äänittää ne nauhalle kuunneltavakseen esim. älypuhelimeen). Teen myös nettiterapiaa (konsultaatiota sähköpostitse, puhelimitse ja nettipuhelun eli Skypen avulla), sähköpostikonsultaatio on 20 e ja puhelut 40 e / 45 min. Annan myös mielelläni vinkkejä itsehypnoosiin!


Uutiset

Ajankohtainen uutinen hypnoosikoulutuksista (21.07.2018)
http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/4023027/Hannu+Lauerma+++Hypnoosi+ammattikaytossa

13.07.2018  Uskontojen uhrit
04.07.2018  Syksyllä uutta
29.06.2017  Lisäpätevyyttä!