Palvelut


Hypnoosi / hypnoterapia

Hypnoosi ja hypnoterapia on tarkoitettu mm. elämäntapamuutoksien ja riippuvuuksien, stressin ja univaikeuksien, ahdistuneisuusongelmien, mielialaongelmien, itsetunto-ongelmien, traumaattisten kokemusten ja psykosomaattisten ongelmien hoitamiseen. Käyntikertoja
tapauksesta riippuen on yleensä 1-5. Painotan aikatyöskentelyä, mielikuvaeditointia ja kognitiivista hypnoterapiaa. Käytän myös muita rentoutus- ja suggestiivisia menetelmiä kuten NLP:ta.


Psyykkinen valmennus

Psyykkiseen valmennukseen kuuluu auttaa ihmistä itsensä kehittämisessä, tavoitteiden saavuttamisessa ja mielekkääseen elämäntapaan pyrkimisessä. Valmennus sopii ihmisille, joilla on joko vaativia fyysisiä tai psyykkisiä tavoitteita ja jotka pyrkivät huippusuoritukseen eri aloilla. Tavoitteet voivat liittyä omaan työhön, urheiluun, harrastuksiin tai muuhun itsensä kehittämiseen. Toisille valmennus voi toimia oman uran edistäjänä ja toisille muuten vain oman elämänlaadun parantajana. Tavoitteita voi siis asettaa monenlaisissa asioissa.


Skeematerapia / psykoterapia

Skeematerapia on tarkoitettu laaja-alaisten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien kuten pitkittyneen ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden sekä erityisesti erityyppisten persoonallisuushäiriöiden hoitoon. Skeematerapia kestää yleensä 3-12 kk (kertaviikkoisin tapaamisin). Skeematerapia on Suomessa tunnetumpi nimellä "tunnelukkoterapia", mikä kuvaa sen pyrkimystä purkaa varhaisista kokemuksista alkunsa saaneita syviä uskomus- ja käyttäytymismalleja, jotka aktivoivat meissä voimakkaita tunnereaktioita. Osana psykoterapiaa käytän myös erilaisia tietoisuustaitomenetelmiä (mm. mindfulness).


Oikeuspsykologia

Olen työskennellyt yli 10 vuotta vankeinhoidon ja oikeuspsykiatrian alalla mm. vankilapsykologina. Annan konsultaatiota oikeuspsykologisissa kysymyksissä esim. liittyen persoonallisuushäiriöiden ja psykopatian ilmenemismuotoihin ja muuhun antisosiaaliseen / narsistiseen käyttäytymiseen sekä tällaisen henkilön uhriksi joutumiseen ja selviytymiskeinoihin. Psykoterapiaan (skeematerapia) voivat hakeutua myös henkilöt, joilla itsellään on antisosiaaliseen ja muulla tavalla riskialttiiseen käyttäytymiseen altistava persoonallisuushäiriö.


Vertaistukijärjestöjen palvelut (UUT ja NUT)

Olen Uskontojen uhrien tuki ry:n (UUT) hallituksen jäsen (puheenjohtaja) ja Narsistien uhrien tuki ry:n (NUT) jäsen. Annan konsultaatiota ja terapiaa ihmisille, jotka kokevat joutuneensa uskonnollisen tai narsistisen vallankäytön uhriksi. Minua voi konsultoida uskonnolliseen väkivaltaan ja vallankäyttöön, uskonnollisiin kokemuksiin ja uskonlahkojen piirissä tapahtuvaan suggestiiviseen ja manipulatiiviseen vaikuttamiseen liittyen. Konsultoin myös liittyen narsistiseen vallankäyttöön yhteisöissä ja ihmissuhteissa (kiusaaminen, hyväksikäyttö, manipulaatio, väkivalta ja muu traumatisoituminen, narsismi ja hengellisyys). Psykoterapeuttiseen työskentelyyn (skeematerapia) voivat hakeutua myös itse narsistisesti käyttäytyvät ihmiset.


Etäpalvelut

Minulta on mahdollista saada psykologista ja terapeuttista konsultaatiota sekä psyykkistä valmennusta myös etänä videopuhelulla. Lisäksi minut löytää Facebookista (HypnoPia).