Miksi hypnoosi toimii?

Hypnoosi on menettely, jossa hypnotisoija antaa hypnotisoitavalle suggestioita (kehotteita), jotka vaikuttavat hypnotisoitavan ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen (myös hypnoosin jälkeen). Hypnoosiksi sanotaan myös olotilaa, johon hypnotisoitava vaipuu tämän menettelyn aikana. Olotila on usein niin fyysisen kuin psyykkisen rentoutuneisuuden tila, jossa ihmisen mielikuvittelu ohjautuu normaalia valvetilaa herkemmin ja automaattisemmin hypnotisoijan antamien suggestioiden mukaisesti. Suggestiot herättävät hypnotisoitavassa mielikuvia, joita yhteisesti työstämällä toteutetaan hypnoosissa halutut vaikutukset ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Hypnoosilla pystyy vaikuttamaan nimenomaan alitajuiseen mielen osaan, tiedostamattomaan, jossa useat niin fyysisten kuin psyykkisten ongelmien syyt sijaitsevat. Hypnoosin avulla on mahdollista päästä normaalissa valvetilassa tapahtuvaa keskusteluterapiaa helpommin käsiksi ongelmien alitajuisiin syihin, ja näin vapauttaa noita ongelmia sitovaa ja ylläpitävää psyykkistä energiaa takaisin ihmisen omaan tietoiseen hallintaan, jolloin ongelmat ja oireet helpottuvat tai parhaassa tapauksessa poistuvat kokonaan.

Mitä kaikkea hypnoosilla voidaan hoitaa?

Hypnoosilla voidaan hoitaa monenlaisia niin psyykkisiä kuin fyysisiä ongelmia. Fyysisistä ongelmista voidaan hoitaa niitä, joiden osasyy on psyykkinen (psykosomaattinen), tai joiden oirekuvaan psyykkisillä tekijöillä on vaikutusta (lähes kaikissa). Hypnoosiin kuuluu rentouttaminen, hypnotisoitavan ongelmiin sopivien suggestioiden antaminen hypnoositilassa ja lopuksi hypnoosista herättäminen. Käytän hypnoosia mm. seuraavien ongelmien hoitamisessa:

- elämäntapamuutokset (mm. tupakointi, painonhallinta) ja riippuvuudet

- stressin hallinta, univaikeudet

- ahdistuneisuusongelmat (sosiaalinen jännittäminen, esiintymisjännitys, paniikkihäiriö, pelot)

- mielialaongelmat (masennus)

- itsetunnon ja itsetuntemuksen ongelmat

- traumaattisten kokemusten tuottamat ongelmat

- psykosomaattiset ongelmat

En käytä hypnoosia psykoottisten / psykoosialttiiden enkä itsetuhoisten asiakkaiden kanssa.

Käytän hypnoosia myös osana psyykkistä valmennusta (ks. kohta Palvelut).